Vad vi gör

Genesta är ett oberoende fondbolag med inriktning mot kommersiella fastigheter på den nordiska marknaden. Med våra fonder kan institutionella investerare ta del av såväl utmärkt tillgångsförvaltning som unik lokal marknadskännedom.

Vår organisation är vertikalt integrerad, och våra kunniga medarbetare säkerställer en hög kvalitet inom alla nyckelfunktioner – analys, förvärv, fondförvaltning och tillgångsförvaltning. Genesta har kontor i Sverige, Finland, Danmark och Luxemburg. Våra 31 anställda är hängivna i arbetet med att realisera den inneboende potentialen i kommersiella fastigheter, ett arbete som gång på gång resulterar i en utmärkt, riskjusterad avkastning för våra investerare.

Vår historik talar sitt tydliga språk. De senaste 16 realiseringarna har genererat en internränta om +17 procent efter skatt, samt en multipel på 1.8x.

 

Kunskap om marknaden

Genesta ska vara den självklara lokala samarbetspartnern för internationella investerare. Sedan starten 2003 har vi gång på gång bevisat att vår affärsmodell fungerar. Genom gedigen marknadskunskap och praktisk tillgångsförvaltning har våra fonder överträffat sina konkurrenter. Genestas första fond, GNBRE Fund I, presterar  inom den övre kvartilen gentemot branschindex som INREV och IPD. 

 
GNRE Fund II

GNRE (Genesta Nordic Real Estate) Fund II är en sluten, aktivt förvaltad fond som investerar i kommersiella fastigheter (kontor, handel och logistik) i Norden. GNRE Fund II är Genestas andra value add-fond med nordiskt fokus, och följer en liknande strategi som GNBRE Fund I.

373 miljoner Euro
 
GNBRE Fund I

GNBRE (Genesta Nordic Baltic Real Estate) Fund I är en sluten fond som grundades 2007. I dag förvaltar fonden kapital om 176 miljoner Euro från 12 europeiska institutionella investerare. Fonden inriktar sig mot kommersiella fastighetstillgångar (kontor, logistik, butik) med medelhög risk inom Norden och Baltikum.

Fonden har med råge överträffat branschindex som IPD och INREV; i jämförelse med andra fonder från 2007 ligger den i den översta kvartilen i relation till INREV.

8.4%/1.6x