Advisory Board

Genestas advisory board består av erfarna näringslivsproffs med djup kunskap om fastighetsmarknaden utifrån sina respektive branscher.
Deras erfarenheter hjälper oss att utvärdera potentiella investeringar från olika infallsvinklar, och ger oss värdefulla expertråd i konkreta affärsbeslut. 

Jakob Grinbaum
jakob.grinbaum@genesta.se
Jakob Grinbaum har mer än 30 års erfarenhet från finansbranschen. Sedan 2010 har varit en del av Genestas styrelse som senior rådgivare. Jakob har en lång karriär inom Nordea bakom sig, bland annat som vice vd. I dag sitter han även i styrelserna för SBAB, Fjärde AP-fonden, Jernhusen och Oscar Properties. Han har en fil.kand. från Uppsala universitet. 

Lennart Schuss
lennart.schuss@genesta.se
Lennart Schuss har verkat som senior rådgivare åt Genesta sedan 2013, och förutom att bistå med praktiska råd kring fastighetstransaktioner sitter han även i bolagets advisory board. Lennart var delaktig i att bygga upp Catellas svenska Corporate Finance-verksamhet i början av 90-talet, och har under sin karriär tillskansat sig kunskap och erfarenheter inom alla tänkbara delar av de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Han har dessutom ett betydande nätverk, såväl i Norden som globalt. Han har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. 

Se våra fastigheter