Hva vi gjør

Vi er et uavhengig forvaltningsselskap for eiendom med fokus på kommersielle verdier i Norden. Gjennom våre fond kan institusjonelle investorer nyte fordelene av førsteklasses kapitalforvaltning og inngående kunnskap om markedet.

Vi er en vertikalt integrert organisasjon, og våre fagfolk har en aktiv tilnærming for å sikre kvaliteten på våre funksjoner – analyse, oppkjøp, fondsforvaltning og kapitalforvaltning. Vi har kontorer i Sverige, Finland, Danmark og Luxembourg. Våre 34 ansatte fokuserer på å åpne og utnytte potensiale som ligger i næringseiendom, noe som resulterer i overlegen risikojustert avkastning for våre investorer.

Våre resultater står som bevis: De siste 16 realisasjoner genererte prosjekt-IRRs netto av skatt på +17%, 1.8 ganger egenkapitalen. 

 

Kjenn markedet

GNRE (Genesta Nordic Real Estate) Fund II er et aktivt forvaltet, lukket fond, som investerer i næringseiendom i Norden. Fondet er for øyeblikket åpent for investering men vil snart lukkes. GNRE Fund 1 er Genestas andre verdiskapningsfond som fokuserer på den nordiske regionen, og følger en lignende strategi som GNBRE Fund 1. Vennligst se eiendommene som tilegnet av fondet. 

 
GNRE Fond II

GNRE (Genesta Nordic Real Estate) Fund II er et aktivt forvaltet, lukket fond, som investerer i næringseiendom i Norden. Fondet er for øyeblikket åpent for investering men vil snart lukkes. GNRE Fund 1 er Genestas andre verdiskapningsfond som fokuserer på den nordiske regionen, og følger en lignende strategi som GNBRE Fund 1. Vennligst se eiendommene som tilegnet av fondet. 

Næringseiendom i Norden
 
GNBRE Fund I

GNBRE (Genesta Nordic Baltic Real Estate) Fund I er et lukket fond, lansert i 2007, med 176 millioner euro i bundet egenkapital fra 12 europeiske institusjonelle investorer. Fondet sikter mot kommersielle eiendomsverdier (kontorer, handel og logistikk) av middels risiko i Norden og Baltikum.

Det nordiske diversifiserte fondet fra 2007 har betydelig bedre resultater enn IPD og INVREV benchmark. Fondet er i øvre kvartil for årgang 2007 i INREV benchmarks.

 

Vi er avhengige av medarbeiderne våre