Vihreä vuokrasopimus on vastuullinen vaihtoehto

Tiistai 13.12.2016

Yritys voi osoittaa vastuullisuuttaan ja pienentää ympäristövaikutustaan toimitilojensa kautta valitsemalla vihreän vuokrasopimuksen, joka kannustaa muun muassa vähentämään energiankulutusta ja suosimaan työmatkapyöräilyä sekä sähköautoilua.

− Toimitilojen vuokraajan vastuulliseen toimintatapaan liittyy olennaisesti vuokralaisten osallistaminen, korostaa Genestaa ympäristöasioissa konsultoiva Lauri Tähtinen Rambollilta. Vastuullinen vuokranantaja pyrkii pienentämään kiinteistöjensä ympäristövaikutusta, mittaa tarkasti toimitilojen energiankulutusta, helpottaa jätteiden lajittelua ja järjestää riittävästi pysäköintitilaa polkupyörille sekä latauspisteitä sähköautoille.
− Suomessa lämmitys ja ilmanvaihto lohkaisevat suurimman osan kiinteistön energiankulutuksesta, Tähtinen muistuttaa. − Niihin vuokralaisen on vaikea suoraan vaikuttaa, mutta sähkönkulutuksesta, erityisesti valaistuksesta ja tietokoneista, on helppoa säästää, kun muistaa sammuttaa valot ja laitteet työpäivän päätteeksi. 
Genestan toimitiloissa panostetaan tekniikkaan, jolla edesautetaan myös vuokralaisten sähkölaskun pienenemistä. Esimerkkeinä LED-valaisimet, älykkäät valaistuksen ohjaukset ja kulutuksesta viestiminen. Lisäksi vastuullinen kiinteistönpitäjä asettaa kullekin kohteelle ympäristövaikutusten pienentämiseen tähtäävät tavoitteet ja seuraa niiden saavuttamista säännöllisesti. Tämä tapahtuu automatisoidun tiedonkeruun avulla, josta raportoidaan vuokralaisille selkeiden infotaulujen avulla heidän omissa tiloissaan.
− Infotaulusta näkee yrityksen sähkön ja veden kulutuksen tunti-, viikko- tai kuukausitasolla, jolloin omien toimenpiteiden vaikutus on helppo havaita, Tähtinen selittää. – Kilowattituntien sijasta voimme kertoa vaikka euroina, mitä kulutus käytännössä merkitsee. 

Tarkalla seurannalla vähennetään kulutusta, päästöjä ja jätteen määrää
Genestan uusimman rahaston tavoitteena on vähentää energiankulutusta 10 prosenttia ja hiilidioksidipäästöjä 15 prosenttia kaikissa kiinteistöissään. 
− Kiinteistöissä pyritään käyttämään energiaa, joka tuotetaan kestävillä, uusiutuvilla energianlähteillä. Lisäksi etsimme aina mahdollisuuksia omaan uusiutuvan energian tuotantoon, Tähtinen kertoo. − Energian kulutusta vähennetään investoimalla uusiin energiatehokkaampiin ratkaisuihin kiinteistöjä kehitettäessä, ja puolet kiinteistössä tuotetusta jätteestä on tarkoitus kierrättää uusiokäyttöön.
Meillä jokaisella on vastuu kierrätyksestä, mutta vastuullinen toimitilojen vuokraaja mahdollistaa lajittelun kierrätettäviin, uudelleenkäytettäviin tai energiaksi hyötykäytettäviin jätteisiin. Genesta toimittaa vuokralaisilleen tarkat lajittelu- ja kierrätysohjeet kiinteistön verkkosivuilla, toimitiloissa ja jätehuoltotiloissa. Tiloista löytyy aina vähintään kolme jäteastiaa: yksi valkoiselle paperille, yksi muulle paperille ja yksi sekajätteelle.
− Esimerkiksi pahvi on parempi kierrättää uusiokäyttöön kuin polttaa, Tähtinen muistuttaa. − Toimistokeittiöissä on omat astiansa biojätteelle, metallille ja lasille.. 

Töihin pääsee julkisilla, pyörällä tai sähköautolla
Liikenneministeriön asettaman työryhmän tavoitteena on saada Suomeen 250 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä. Nykyistä ympäristöystävällisempää liikennettä toteutetaan tulevaisuudessa myös biokaasua ja biodieseliä käyttämällä. Genestan kaikkiin kiinteistöihin pääsee helposti myös julkista liikennettä käyttäen.
− Genesta on pohjoismainen konserni, joka toteuttaa vastuullisuusperiaatteitaan kaikissa Pohjoismaissa, Lauri Tähtinen kertoo. – Suomi tulee hieman esimerkiksi Norjaa jäljessä. Bulevardin kiinteistöön asennetaan keväällä 2017 lataustolpat kahdelle autolle. Suunnitelmissa on, että sähköauton lataus on ainakin alkuun vuokralaisille ilmaista. Lisäksi Genesta tukee työmatkapyöräilyä varaamalla remontoitaviin kiinteistöihin kuhunkin säilytystilaa noin 30 polkupyörälle sekä asentamalla niihin pyörien huoltopisteet työkaluineen. 
Fabianinkatu 9:n remontin arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 aikana. Kauppakeskus Liilassa Espoossa ja Atomitie 5:ssä Helsingissä pyörien huoltopisteet ovat olleet ahkerassa käytössä jo jonkin aikaa. 

Genestan vihreä vuokrasopimus tukee asiakasyrityksen vastuullisuutta
Asettamalla tavoitteita, luomalla toimintaohjeita, mittaroimalla ja seuraamalla edistymistä Genesta haluaa näyttää esimerkkiä ja olla vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan johtava toimija Pohjoismaissa. Rakentamisessa ja remontoinnissa noudatetaan vastuullisen rakentamisen viitekehystä, ja kaikille asiakkaille tarjotaan mahdollisuus vihreään Green Lease -vuokrasopimukseen. Suurin osa kiinteistöistä sertifioidaan kansainvälisiä LEED- tai BREEAM-järjestelmiä käyttäen.
Genesta Green Lease tukee vuokralaisen omaa vastuullisuustyötä kiinteistön ympäristövaikutuksia pienentämällä. Sopimuksen vastuullisuustavoitteiden mukainen sisältö ja toimenpiteet sovitaan ja räätälöidään yhdessä vuokralaisen kanssa. Vihreä vuokrasopimus tukee myös ISO 14001 -ympäristöjärjestelmään sitoutumista ja tuottaa konkreettista sisältöä vastuullisuuden toteutumisen viestimiseen eri sidosryhmille. 
− Suurin ero tavallisen ja vihreän vuokrasopimuksen välillä on halu tehdä tiivistä yhteistyötä vuokralaisten kanssa, Lauri Tähtinen selittää. – Green Lease on työkalu, joka lisää aktiivista vuorovaikutusta ja edistää energiatehokkuutta. Sopimusteksti laaditaan selkeäksi konkreettisin esimerkein, jottei se aiheuta vuokralaiselle ylimääräistä päänvaivaa. Energiankulutuksen seuranta ja raportointi sisältyvät vuokraan.
− Vihreä vuokrasopimus sitouttaa sekä vuokralaista että kiinteistönomistajaa aktiiviseen vastuullisuustyöhön. Sen myötä voi tehostaa jätteiden lajittelua omissa tiloissa tai pienentää omaa sähkölaskuaan. Genestan vihreä vuokrasopimus sisältää kaksi vuokralaistapaamista vuodessa, joiden tavoitteena on arvioida sovittujen tavoitteiden toteutumista, tunnistaa uusia kehitystoimenpiteitä ja asettaa tarvittaessa uusia tavoitteita, tiivistää Investment Manager Lena Schreiber.

Lisätietoja kiinteistöstä:
http://genesta.eu/fi/leasing/assets/fab9

Haastateltavana: Lauri Tähtinen, Senior Sustainability Consultant, Ramboll Finland
Lisätietoa kiinteistön vuokrauksesta ja Genestan vihreästä vuokrasopimuksesta: 
Lena Schreiber, Investment Manager, Genesta, 
Puh. 050 350 59 81, Lena.Schreiber@genesta.fi