Tietoa meistä

Olemme Pohjoismaissa toimiva riippumaton kiinteistösijoitus- ja kiinteistörahastoyhtiö, ja keskitymme sijoitustoiminnassamme kehitettäviin toimitilakiinteistöihin. Rahastomanagerina tarjoamme institutionaalisille sijoittajille ensiluokkaista varainhoitoa, ja syvällistä, paikallista markkinatuntemusta.

Asiantuntijamme huolehtivat kaikista tärkeimmistä tehtäväalueista – analyyseista, kiinteistöjen hankinnasta sekä rahaston ja investointien hallinnasta.

Toimistomme sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Luxemburgissa. Kaikki 31 työntekijäämme keskittyvät toimitilakiinteistöjen arvonnousupotentiaalin tunnistamiseen ja kasvattamiseen.

Osaamisestamme on vahvaa näyttöä: viimeisimmät 16 toteutunutta kiinteistöjemme myyntiä tuottivat +17 %:n IRR:n sijoittajille kaksinkertaistaen sijoitetun pääoman.

 

Markkinatuntemus

Liiketoimintamallimme on osoittautunut toimivaksi perustamisvuodesta 2003 lähtien. Tavoitteenamme on olla kansainvälisten sijoittajien halutuin paikalliskumppani Pohjoismaissa. Paikallisen osaamisen ja kattavan markkinatuntemuksemme ansiosta rahastomme tuottavat muita vastaavia kiinteistörahastoja paremmin. Genestan ensimmäinen rahasto, GNBRE Fund I, sijoittui yläkvartiiliin INREV- ja IDP-vertailussa.

 
GNRE Fund II

GNRE (Genesta Nordic Real Estate) Fund II on suljettu rahasto, jonka sijoituskohteena ovat toimitilakiinteistöt Pohjoismaissa. Rahasto on sijoitusvaiheessa ja sen varainhankinta sulkeutuu pian. GNRE Fund II on Genestan toinen Pohjoismaihin keskittyvä rahasto, ja sen strategia mukailee GNBRE Fund I -rahaston strategiaa. Tutustuthan rahaston hankkimiin kiinteistöihin.

Perustamisvuosi: 2015    
Strategia:            Value add (kehitykohteet)
Tyyppi:               Suljettu
Oma pääoma:    373 miljoonaa euroa
Kohteet:            Toimitilakiinteistöt Pohjoismaissa

 
GNBRE Fund I

GNBRE (Genesta Nordic Baltic Real Estate) Fund I on vuonna 2007 perustettu pohjoismainen suljettu ja hajautettu sijoitusrahasto, jossa on 176 miljoonan euroa sitoutunutta pääomaa 12 eurooppalaiselta institutionaaliselta sijoittajalta. Rahaston sijoituskohteena olivat kehitettävät toimitilakiinteistöt (toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöt) Pohjoismaissa ja Baltiassa. 

Rahasto on ylittänyt selvästi IPD- ja INREV-indeksit sijoittuen vuoden 2007 rahastojen INREV-vertailussa yläkvartiiliin.

Perustamisvuosi: 2007    
Strategia:             Value add (kehityskohteet)
Tyyppi:                Suljettu
Oma pääoma:      176 miljoonaa euroa    
Kohteet:               Toimitilakiinteistöt Pohjoismaissa ja Baltiassa
Tuotto (brutto):     8.4%/1.6x