För investerare

Genesta är ett fondbolag med inriktning mot förvärv och värdehöjande förvaltning av kommersiella fastigheter i Norden.Sedan starten 2003 har vi kunnat erbjuda institutionella investerare god avkastning, framförallt tack vare vår djupa marknadsinsikt och en gedigen kompetens inom fastighetsförvaltning.Vi är totalt 30 anställda fördelade på våra fyra kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Luxemburg. I det dagliga arbetet ingår bland annat att sköta det befintliga fastighetsbeståndet, hantera transaktioner och söka nya investeringsmöjligheter.Vår ambition är att vara en självklar partner för fastighetsinvesteringar på den nordiska marknaden. I dag förvaltar vi två olika fonder som investerar i kontors-, butiks- och logistikfastigheter i de nordiska och baltiska länderna.

Vår historik talar sitt tydliga språk. BNBRE Fund I har överträffat branschindex för såväl IPD som INREV.Ett fokus på NOI-tillväxt, professionell förvaltning och långsiktig fastighetsförädling har banat väg för fondens framgångar. De senaste 15 realiseringarna har genererat en internränta om 23 procent efter skatt, samt en multipel på 2.0.

För tillfället investerar vi vår andra fond, GNRE Fund II, enligt samma principer − med god lokalkännedom och en aktiv tillgångsförvaltning. Läs mer om fonden här.

Kontakta gärna någon av våra investeringsexperter ifall du vill veta mer om oss eller våra fonder.

Nordiskt fokus

Genesta har en stark närvaro på den nordiska marknaden. Med god lokalkännedom och kunniga tillgångsförvaltare kan vi erbjuda utmärkt riskjusterad avkastning för våra investerare. 

 
GNBRE I has Outperformed

its IPD Benchmark

Genesta Executes Major New

Long-term Lease with City Gross

Terms and Conditions

The information on this website is intended for institutional or professional investors, including regulated financial intermediaries, regulated insurance companies, government or public authorities, corporate treasurers and financial advisers.
I confirm that I am an institutional or professional investor and wish to proceed.