Tuomas Ahonen

Associate
/
Helsingfors

Tuomas Ahonen är medlem i vårt transaktionsteam på kontoret i Helsingfors och arbetar med förvärv och försäljningar i den nordiska regionen. 

Han anslöt sig till oss från Catella Corporate Finance i Helsingfors där han jobbade i fem år som Associate i transaktionsteamet. Tuomas har beprövad erfarenhet av förvärv och försäljningar av enskilda fastigheter och fastighetsportföljer samt deal sourcing och avyttringsstrategier.

Tuomas har en magisterexamen i finans från Hanken svenska handelshögskolan i Helsingfors och en kandidatexamen i fastighetsekonomi från Aalto-universitetet, också det i Helsingfors.

+358 50 303 50 09