Ted Söderlund

Investment Manager
/
Stockholm

Ted Söderlund är en Investment Manager på Genestas Stockholmskontor och är ansvarig för en mängd tillgångar i Sverige och Norge. Innan han åtog sig rollen som Investment Manager arbetade Ted som en analytiker på Genesta där han började 2010.

Ted har en magisterexamen inom fastighetsförvaltning från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och en kandidatexamen i handel från Stockholms universitet.

+46 8 506 497 09

Asset Managers for these Buildings

Saluvägen 1, Täby Sweden
Mariboes gate 13, Oslo
Mariboes gate 13, Oslo
Dronning Mauds gate 15, Oslo
Norra Malmvägen 82, Sollentuna