Riikka Hänninen

Office Assistant
/
Helsingfors

Som kontorsassistent arbetar Riikka Hänninen med en mängd operativa kontorsrelaterade uppgifter. Hon är även involverad i administrationsuppgifter i Asset Managment-teamet. Riikka har en omfattande erfarenhet av arbete med kundrelationer och administration. Hon har tidigare arbetat på Idean Enterprises med att etablera och implementera CRM-system och på Cadence Design Systems med säljadministration.

Riikka har studerat på Haaga-Helia yrkeshögskola och har en examen i internationell handel/BBA, marknadsföring och kommunikation.

+358 41 535 32 89