Karin Koks

Non-executive Director
/
Luxembourg

Karin Koks-Van der Sluijs är en icke verkställande styrelseledamot på Genesta Capital Fund Management, vårt förvaltningsbolag baserat i Luxemburg. Hon är också styrelseledamot i finans- och investeringskommittén.

Karin har en 23-årig karriär inom fastighetsbranschen, varav 15 år var inom internationella icke-noterad fastighet. Under denna tid arbetade hon med institutionella klienter och valde och förvaltade icke-noterade europeiska och globala fastighetsfonder. Under de fem år hon jobbade med MN investment management förvaltade Karin den europeiska fastighetsportföljen. Hon har också arbetat för Aberdeen Asset Management under 10 år i olika roller på multi-managerteamet för fastigheter.

Karin har en magisterexamen i affärsekonomi och en kandidatexamen i kommersiell ekonomi och innehar en CFA-charter. 

+31 62 9199 933