Jonas Berg

Senior Director and CFO
/
Stockholm

Jonas Berg är CFO på Genesta. Han är ansvarig för Operations and Finance. Som chef för avdelningen Operations and Finance inom Genesta har Jonas Berg primärkontakt med Genestas investerare och med representanter från externa finansiella stödfunktioner.

Jonas har mer än 20 års erfarenhet av kommersiella fastighetsaffärer. Hans erfarenhet sträcker sig från höga roller inom riskkapitalbolag till affärsmässig och finansiell kontroll inom fastighetsbolag. Innan Jonas började på Genesta arbetade han som en senior finansiell konsult med roller som tillfällig VD och CFO. Hans karriär började på finansavdelningen på Securum och som Asset Manager på Venantius där han var ansvarig för de utländska tillgångarna.

Jonas har studerat ekonomisk företagsadministration och handelsrätt på Göteborgs universitets handelshögskola.

 

+46 8 506 497 10