Jakob Grinbaum

Senior Advisor
/
Stockholm

Jakob Grinbaum började på Genesta 2010 som senior rådgivare. Jakob är medlem i vår Advisory Board och arbetar dessutom på en strategisk nivå för att hjälpa oss bredda vår kapacitet och vår tillgång till marknader. Jakob är före detta vice VD för Nordea. Innan dess var han Head of Group Treasury i 20 år och Head of Group Corporate Development i sju år. Han är också en styrelsemedlem på SBAB och Fjärde AP Fonden.

Jakob har en kandidatexamen från Uppsala universitet.

+46 705 744 441