Imogen Arton

Fund Management Analyst
/
Stockholm

Som förvaltningsanalytiker är Imogen Arton fokuserad på portföljhanteringsaktiviteter för Genestas förvaltade fonder.  Hon arbetar aktivt med fondmodulering, analyser och mätningar av fondprestanda och följer upp på varje fonds målsättningar.  Hon är också involverad i både intern och extern rapportering. Imogen anslöt sig till oss från Deloitte and Touche i Johannesburg, Sydafrika, där hon var senior revisor på Audit and Assurance.

Imogen har en kandidatexamen och en doktorsexamen i bokföring från Stellenbosch University och University of Cape Town, Sydafrika. Hon är också en auktoriserad revisor.

+46 8 506 497 22