Heidi Launo

Associate and Head of ESG
/
Helsingfors

Heidi Launo är Head of ESG på Genesta. Heidi är ansvarig för att utveckla Genestas förfaringssätt för miljöfrågor, socialfrågor och ledningsfrågor (environmental, social and governance, ESG) från ett hållbart perspektiv och leder våra hållbarhets-, hälso- och säkerhetsgrupper och interna bästa praxis- och processutvecklingsaktiviteter på alla marknader där Genesta är verksam.
 
Hennes karriär inom fastighetsbranschen påbörjades 1999 under hennes universitetsstudier på Julius Tallberg Real Estate Corporation och fortsatte på Tallberg Toimitilajohto Oy. Innan hon började på Genesta 2008 som en Investment Manager för GNBRE Funds finska tillgångar arbetade hon på Johnson Control som en projektledare och Asset Manager.
 
Heidi har en magisterexamen från tekniska högskolan i Helsingfors med fastighetsförvaltning som huvudämne och med fastighetsinvesteringar och finanser som ett biämne från Hanken svenska handelshögskolan.

 

+358 40 708 95 19