Allan Strand Olesen

Senior Director and Head of Fund and Investment Management
/
Köpenhamn

Allan Strand Olesen är fondförvaltare och Head of Investment Management. Allan började på Genesta 2012 efter att ha lämnat rollen som VD för Proark Group som var ett av Danmarks största privata Investment Management-företag med 3,0 miljarder euro i förvaltade tillgångar. Innan han började på Proark Group var Allan VD för Glitnir Bank Luxemburg S.A. Han var med från bankens grundande och utvecklade den till en fullfjädrad bank. Allan lämnade banken 2007 och var då ansvarig för mer än 70 anställda från olika länder. Allan har också innehaft höga positioner på både Bunadarbanki International och Sparebanken NOR i Luxemburg. Han påbörjade sin karriär på BG Bank i Danmark och har totalt 25 års branscherfarenhet.

Allan har en examen i affärsadministration (bokföring och finansiell rådgivning) från Syddanska Universitet.

+45 4193 3093